Προσωπικές  Πληροφορίες §  Ηλικία:  50

§  Τόπος γεννήσεως: Χανιά

§  Έγγαμος με την Μαρία Περιστέρη (καθηγήτρια φυσικής ) με δύο παιδιά τον Νικόλα (22 ετών) και την Ελισάβετ-Μυρτώ (19 ετών)

Εκπαίδευση Ø  1986   :               Αποφοίτηση από το 1ο Λύκειο Χανίων Εισαγωγή στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων με βαθμολογία 87,7%
Ø   1990  :               Αποφοίτηση από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων  σαν   Σημαιοφόρος Μηχανικός .

Ø    1992 (3 μήνες) : Mayport-Florida στα πλαίσια παραλαβής Φ/Γ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ::

§ Δίπλωμα AUTOMATIC BOILER COMBUSTION AND CONTROL SYSTEM (HAGAN)  CONSOL OPERATOR

§ Παρακολούθηση σεμιναρίου συστήματος προγραμματισμένης συντήρησης Αμερικάνικου Πολεμικού Ναυτικού (3Μ PMS).

§ Πρακτική εκπαίδευση είκοσι ημερών (20)  σε θέματα ελέγχου βλαβών (πυρκαγιές – διαρροές νερού –εκρήξεις) στην βάση εκπαίδευσης  Mayport  Damage Control Training Center.

 

Ø   1993-1994  :      Σχολείο γενικής εκπαιδεύσεως στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων με έμφαση σε θέματα ηλεκτρονικών και υπολογιστών .

Ø   1998           :      LM-2500 GAS TURBINES familiarization program.

Ø   1999-2000  :      Σχολή προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΣΞ  -Τμήμα προγραμματιστών και αναλυτών συστημάτων. Ανάλυση, σχεδιασμός και ανάπτυξη σχεσιακών βάσεων δεδομένων.

Ø   2000-2001  :      Σχολείο επιτελών αξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού.

Ø   2002-2004  :     Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά στο τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας με εξειδίκευση στα LOGISTICS (αποφοίτηση με «άριστα»).

                               Διπλωματική Εργασία  : « Ανάλυση Διαδικασίας Αναδιοργάνωσης Διοικητικής Μέριμνας Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού με Παράλληλη Ενσωμάτωση και Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων ».

Ø   2003 (ΟΚΤ) :Σχολείο NBCD 14 (Nuclear-Biological-Chemical Defense)  στη βάση εκπαίδευσης  PHOENIX στο Πόρτσμουθ.

Ø   2004 (ΝΟΕ) :Σχολείο NBCD  8   στη βάση εκπαίδευσης  PHOENIX στο Πόρτσμουθ.

Ø   2005-2006 :    Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας-Βεβαίωση επιμόρφωσης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας –πρόληψης ατυχημάτων. Τεχνικός ασφαλείας πολεμικού ναυστάθμου

Ø   2006 :    Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΣΞ—Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης στην «Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων».

Ø   2007:    TUV Hellas-Lead Auditor  for ISO 9001:2000 certification

Ø   2007:    Πιστοποιητικό Δια Βίου Εκπαίδευσης στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων στο χώρο εργασίας»

Ø   2008:    Σεμινάριο «Εκπαίδευσης εκπαιδευτών Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων» της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Παιδείας.

Ø  2009:    Σεμινάριο «CIMIC Functional Specialist » στη Σλοβενία υπό το Cimic Center Of Excellence της Ολλανδίας.

 

Επαγγελματική Εμπειρία 1990-1992                         Α/Τ  ΜΙΑΟΥΛΗΣ

§  Αξιωματικός ΠΡ  συγκροτήματος Προώσεως – Επιστασίας Βλαβών

1992–1995                       Φ/Γ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

§  Αξιωματικός Μηχανοστασίου, Επιστασίας Βλαβών, Βοηθητικών Μηχανημάτων, Διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων και βάσεως  δεδομένων Διεύθυνσης Προώσεως και Ενέργειας.

1995-1996                                Κ/Φ ΚΑΡΤΕΡΙΑ

§  Διευθυντής Προώσεως και Ενεργείας (Αος Μηχανικός),Διευθυντής Ηλεκτρονικών συστημάτων και Ηλεκτρονικού Πολέμου,  Επιστασίας Βλαβών

1996-1997                            Φ/Γ  ΘΡΑΚΗ

§  Αξιωματικός Επιστασίας Βλαβών και διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων και βάσεως  δεδομένων Διεύθυνσης Προώσεως και Ενέργειας.

1997-1998                               ΠΥ  ΕΡΜΗΣ

Διευθυντής Προώσεως και Ενεργείας (Αος Μηχανικός), Διευθυντής Ηλεκτρονικών συστημάτων και συστημάτων πληροφοριών και Ηλεκτρονικού Πολέμου

1998-2001                           Φ/Γ  ΨΑΡΑ

§  Αξιωματικός Βλαβών και διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων και βάσεων  δεδομένων Διεύθυνσης Προώσεως και Ενέργειας.

2001-2005                         ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΣΤΟΛΟΥ

§  Αξιωματικός παρακολούθησης και διεκπεραίωσης μηχανολογικών υποθέσεων πλοίων στόλου και υπαγομένων υπηρεσιών ξηράς (Δ1-ΙΙβ) με ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος.

§  Στατιστική παρακολούθηση και ανάλυση καυσίμων και λιπαντικών πλοίων και Υ.Ξ. (Δ1-V) με ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος

§  Αρχιμηχανικός πλοίων διοίκησης Ναρκοπολέμου από  Σεπ 04 έως Απρ 05

2005 -2009                    Ναύσταθμος Κρήτης-Τεχνική Διεύθυνση

§  Τμηματάρχης  Οργάνωσης και Ανάπτυξης Συνεργείων (2005-2006).

§  Τμηματάρχης Τεχνικής Υποστήριξης Βοηθητικών πλωτών μέσων ,οχημάτων και εγκαταστάσεων ξηράς Ναυστάθμου Κρήτης (2006-2007).

§  Υποτμηματάρχης παρακολούθησης επισκευών πολεμικών πλοίων (αρχιεπόπτης) ΝΚ. (2007- 2008) και Τμηματάρχης Ποιοτικού ελέγχου επισκευών.

§  Τμηματάρχης Τεχνικής Υποστήριξης Βοηθητικών πλωτών μέσων ,οχημάτων και εγκαταστάσεων ξηράς Ναυστάθμου Κρήτης (2008-2009).

2006 -2007            Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Χανίων           

n  Εκπαιδευτής Ενηλίκων στο ΚΕΕ Χανίων στις θεματικές ενότητες  Μarketing    –   Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων  – Στρατηγική Επιχειρήσεων

2009 –2012      ΓΕΕΘΑ-A6

§  Tμηματάρχης ,τμήματος Πολιτικοστρατιωτικής Συνεργασίας (CI.MI.C) και αξιωματικός γραφείου αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών. Σύνταξη σχεδίων Δευκαλίωνα/Ξενοκράτη

§  Tμηματάρχης Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Παροχής Ανθρωπιστικής Βοήθειας. Υποθέσεις : Πλημμύρες Έβρου, Πυρκαγιά Μαραθώνα, Σεισμός Αιτή, Εκκένωση Λιβύης, Παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε Αιτή.

2012 -….

§  Αποστρατεία από τις τάξεις του ΠΝ. Εκπαιδευτικός και επιχειρησιακός Σύμβουλος στο Φροντιστήριο Αριστοβάθμιο στη Καστέλα – Πειραιάς.