Γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Πειραιά το 1964. Αποφοίτησε από την Ιατρική σχολή του πανεπιστημίου Αθηνών και έλαβε την ειδικότητα του πνευμονολόγου. Κατά τα φοιτητικά χρόνια είχε ενεργό δράση σε επίπεδο φοιτητικών οργανώσεων (Δ.Α.Π. -Ν.Δ.Φ.Κ.) και νεολαίας (Ο.Ν.ΝΕ.Δ.). Ιδιωτεύει στο κέντρο του Πειραιά είκοσι χρόνια ζώντας καθημερινά τα πλεονέκτηματα αλλά και τα μειονεκτήματα της πόλης.